Mr. R.J. Mesland

Mr. R.J. Mesland (Robert) studeerde in 2000 af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij treedt met regelmaat op in (mega)strafzaken waar verdenkingen van zware feiten aan de orde zijn. Ook behartigt hij de strafrechtelijke belangen personen en ondernemingen die in beeld zijn bij de Nationale Recherche, FIOD- ECD of andere bijzondere opsporingsinstanties. 

Mr. Mesland is lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten. Hiertoe volgde hij de Specialisatie Opleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen te Utrecht. Ook doceert hij aan advocaten in het kader van de permanente opleiding.

Naast de beoefening van de strafpraktijk adviseert hij, in zijn hoedanigheid van KNVB Registered Intermediary, professionele (top)voetballers op het gebied van spelerscontracten, sponsorovereenkomsten en arbitrage. Hij is lid van de vereniging voor Sport en Recht.

Meer over dit onderwerp vindt u op mv-sports.com